Cooperare culturală româno-irlandeză

În 2003 apare un grup de lucru româno-irlandez pentru cooperarea culturală între cele două ţări.